Czy zioło wchodzi w interakcje z jakimiś lekami?

8 sierpnia 2022
Here You Will Find:
 • Niebezpieczeństwa związane z interakcjami leków z marihuaną
 • Konopie indyjskie a szlak CYP450
 • Zioło i leki: Czy różne kannabinoidy wchodzą w różne interakcje z lekami na receptę?
 • 10 możliwych farmakodynamicznych interakcji leków z marihuaną
 • 9 wskazówek, jak uniknąć szkodliwych interakcji leków z marihuaną
 • Zachowaj bezpieczeństwo: Zapoznaj się z interakcjami leków z marihuaną

Czy zioło wchodzi w interakcje z lekami?

Biorąc pod uwagę meteoryczny wzrost popularnościmarihuany jako alternatywnego leku w ciągu ostatnich trzech dekad, nie jest niczym niezwykłym, że ludzie zastanawiają się nad interakcjami leków z marihuaną

.

Ze względu na złożone procesy fizykochemiczne zachodzące w ludzkim ciele, wszystko, od nielegalnych narkotyków (w tym marihuana) po leki na receptę, wchodzi ze sobą w interakcje.

Chociaż medyczna marihuana jest naturalnym lekiem i ogólnie jest bezpieczna w użyciu, użytkownicy muszą zachować ostrożność podczas używania marihuany zmieszanej z innymi lekami, ponieważ może to spowodować niepożądane reakcje.

Interakcje leków z marihuaną zdarzają się ze względu na to, że zioło ma potencjał, aby:

 • Interakcje z konwencjonalnymi lekami
 • Zmieniają sposób, w jaki farmaceutyki są metabolizowane w organizmie człowieka

Zrozumienie interakcji lekowych marihuany i wiedza, których farmaceutyków nie powinieneś stosować w połączeniu z marihuaną, znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia niepożądanych reakcji.

Pąki konopi z kolorowymi tabletkami

Niebezpieczeństwa związane z interakcjami leków z marihuaną

Zanim zagłębimy się w niebezpieczeństwa związane z interakcjami leków z marihuaną, musisz zrozumieć, jak różnią się od siebie efekty synergiczne, addytywne i antagonistyczne:

 • Efekt addytywny (podwojenie) oznacza, że wynikająca z tego interakcja dwóch substancji chemicznych równa się sumie ich części, na przykład 1+1=2.
 • Efekt synergiczny (zwiększenie) sugeruje, że kiedy dwa leki wchodzą w interakcję, jeden wzmacnia drugi, sprawiając, że wynik jest większy niż suma ich części, na przykład, 1+1=3.
 • Efekt antagonistyczny (reduce) sugeruje, że kiedy dwa leki wchodzą w interakcje, jeden zmniejsza efektywność drugiego, co powoduje, że wartość jest mniejsza niż suma ich części, na przykład 2+2=3.

Palenie trawki podczas przyjmowania leków może wywołać niepożądane reakcje.

Wpływ interakcji leków z marihuaną może zwiększyć, zmniejszyć lub podwoić skuteczność leków

, co skutkuje zagrażającymi życiu i nieprzewidywalnymi konsekwencjami.

Efekty synergiczne lub addytywne mogą być niezwykle niebezpieczne, jeśli wpływ farmakodynamiczny zostanie zwiększony zbyt daleko poza zamierzony próg działania leków.

Podobnie, ze względu na to, że współdziałające substancje są metabolizowane (przetwarzane) przez te same receptory w organizmie, efekty antagonistyczne mogą powodować poważne problemy.

Marihuana i inne narkotyki stosowane w połączeniu mogą również powodować reakcje chemiczne, potencjalnie wytwarzające niebezpieczne produkty uboczne podczas procesu metabolicznego.

Inne poważne kliniczne konsekwencje interakcji leków z konopi obejmują:

 • Zwiększone koszty opieki zdrowotnej
 • Zmniejszone stosowanie się do leków
 • Zmieniona odpowiedź na lek

Jeśli przyjmowanie wielu leków jest nieuniknione, kluczowe jest zapoznanie się z:

 • Wszystkie możliwe interakcje pomiędzy marihuaną a lekami
 • Jak długo substancje chemiczne pozostają w twoim organizmie

Posiadanie tej wiedzy umożliwia spożycie obu leków, ale w różnym czasie, co daje pewność, że działanie leków nie będzie się nakładać, a tym samym minimalizuje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Marihuana i szlak CYP450

Chociaż dowody medyczne sugerują, że CBD jest ogólnie dość bezpieczne, nie uzależnia i jest dobrze tolerowane, u niektórych pacjentów mogą wystąpić synergiczne interakcje leków z marihuaną.

Jak zioło wchodzi w interakcje z lekami?

Cytochrom P450 (CYP450) nie jest lekiem. Jest to skomplikowany zbiór istotnych enzymów znajdujących się w wątrobie, odpowiedzialnych za metabolizowanie wszelkich leków, które dostają się do twojego organizmu. Skutecznie rozkłada on wszystkie leki w celu ich eliminacji, a w razie potrzeby aktywuje efekt "proleku".

Efekt "prodrug" odnosi się do przekształcania leków farmaceutycznych w aktywne metabolity, co pozwala im wywierać cały lub większość ich farmakologicznego wpływu.

Jeśli szlak CYP450 nie aktywuje działania proleków, pozostaną one nieaktywne

, nie zapewniając zamierzonego efektu. Bez enzymów CYP450 spożyte leki pozostaną w organizmie, przez co pacjent będzie znacznie bardziej podatny na działania niepożądane.

Każda zmiana lub blokada ścieżki CYP450 może znacząco wpłynąć na wchłanianie szerokiej gamy substancji.

Ze względu na potencjał CBD do tłumienia enzymów CYP2D6 i CYP450, pacjenci muszą unikać stosowania konopi w połączeniu z większością leków na receptę.

CBD może zmniejszyć lub zwiększyć tempo metabolizowania leków przez wątrobę

, zmniejszając ogólną skuteczność leku i zwiększając ryzyko interakcji leków z marihuaną.

Podobnie inhibitory CYP3A4 zwiększają stężenie THC w krwiobiegu, co prowadzi do wydłużonej eliminacji z systemu i potencjalnych nieprzyjemnych efektów.

THC działa również jako induktor CYP1A2, co może powodować interakcje lekowe THC skutkujące zmniejszeniem stężenia w surowicy leków na receptę, takich jak:

 • Chlorpromazyna
 • Olanzapina
 • Haloperidol
 • Naproksen
 • Cyklobenzapryna
 • Klozapina
 • Duloksetyna

Metabolizowane przez CYP450 leki na receptę, które mogą powodować interakcje lekowe z marihuaną to:

 • Doustne środki hipoglikemizujące
 • Sulfonylomoczniki
 • NLPZ
 • Blokery angiotensyny II
 • Beta-blokery
 • IPP
 • Leki przeciwdepresyjne
 • Leki przeciwpadaczkowe
 • Środki znieczulające
 • Leki przeciwpsychotyczne
 • Leki antyarytmiczne
 • Antybiotyki
 • Modulatory układu odpornościowego
 • Benzodiazepiny
 • Prokinetyki
 • Leki przeciwwirusowe przeciwko HIV
 • Blokery kanału wapniowego
 • Leki przeciwhistaminowe
 • Steroidy
 • Inhibitory reduktazy HMG CoA
Leki farmaceutyczne

Zioło i leki: Czy różne kannabinoidy wchodzą w różne interakcje z lekami na receptę?

Ogólnie rzecz biorąc, marihuana jest dobrze tolerowana, stosunkowo bezpieczna i wiąże się z mniejszym ryzykiem nieprzyjemnych interakcji le

kowych niż większość leków na receptę.

Jednak konopie nie są pojedynczym narkotykiem. Zamiast tego, jest to złożona roślina, która zawiera różne kannabinoidy, terpeny i inne związki.

Pod wpływem tych związków, potencjał różnych interakcji leków z konopi jest dość wysoki. Pacjenci powinni również pamiętać, że THC i CBD wchodzą w różne interakcje z lekami na receptę, co oznacza, że marihuana może powodować różne interakcje lekowe jednocześnie.

Interakcje leków z kannabidiolem

CBD jest znane z hamowania enzymów CYP2D6 i CYP3A4 w ramach ścieżki CYP450.

Utrudnienie działania tych enzymów może powodować interakcjelekowe kannabidiolu

, zmniejszając lub zwiększając tempo, w jakim wątroba metabolizuje farmaceutyki.

Interakcje te zmniejszają również ogólną wydajność leków i wątroby.

Interakcje leków THC

Interakcje leków THC są nieco bardziej skomplikowane.

Połączenie inhibitorów CYP3A4 i THC nieznacznie zwiększa poziom THC w krwiobiegu

, co prowadzi do działań niepożądanych i przedłużonej eliminacji THC z organizmu.

Ze względu na to, że THC jest induktorem CYP1A2, możliwe są również dalsze interakcje leków THC, ponieważ może on zmniejszać stężenie w surowicy leków na receptę, takich jak:

 • Chlorpromazyna
 • Haloperidol
 • Olanzapina
 • Cyklobenzapryna
 • Naproksen
 • Duloksetyna
 • Klozapina

10 możliwych interakcji farmakodynamicznych marihuany

Obecnie znanych jest łącznie 612 interakcji leków z konopiami

:
 • 483 są umiarkowane
 • 129 jest poważnych

Poważne interakcje leków z marihuaną są klinicznie bardzo znaczące, co sprawia, że kluczowe jest unikanie tych kombinacji za wszelką cenę, ponieważ minusy poważnie przewyższają korzyści.

Mimo że rozsądnie jest unikać umiarkowanych interakcji z marihuaną, wady są mniej poważne, a w szczególnych okolicznościach pacjenci mogą stosować je w połączeniu, jeśli jest to konieczne.

Zastrzeżenie:

Informacje zawarte w tym artykule służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie powinny być traktowane jako porady medyczne. Nie zastępuje on fachowych zaleceń i diagnoz od specjalistów medycznych i może nie być kompletną listą potencjalnych interakcji z chwastami i lekami.

Zawsze konsultuj się z licencjonowanym lekarzem przed użyciem marihuany i leków na receptę w połączeniu.

1. Benzonatate

Benzonatate (leki przeciwkaszlowe) są stosowane w celu złagodzenia lub zapobiegania kaszlowi

związanemu z dolegliwościami takimi jak:
 • Przeziębienie
 • Grypa
 • Astma
 • Rozedma płuc
 • Zapalenie oskrzeli
 • Zapalenie płuc

Leki te tłumią odruch kaszlu w drogach oddechowych i płucach. Do najczęstszych marek tego leku należą:

 • Zonatuss®
 • Tessalon Perles®
 • Tessalon®

Stosowanie benzonatatu i marihuany razem może powodować umiarkowane interakcje lekowe, powodujące niepożądane działania niepożądane, takie jak:

 • Intensywne zawroty głowy
 • Purganie
 • Dyspnoea (utrudnione lub ciężkie oddychanie)
 • Zatrzymanie moczu (niemożność częściowego lub całkowitego opróżnienia pęcherza)
 • Nadużywanie leków
 • Odma opłucnowa (gaz lub powietrze uwięzione w jamie między ścianą klatki piersiowej a płucami, co może prowadzić do zapadnięcia się płuc)
 • Rozszerzenie pęcherza moczowego

Lekarze na ogół nie zalecają stosowania benzonatatu i marihuany w połączeniu.

Benzonatat utrzymuje się w organizmie do ośmiu godzin po spożyciu, co sprawia, że rozsądnie jest unikać używania marihuany w tym czasie.

Czy zioło wchodzi w interakcje z jakimiś lekami?

2. Leki przeciwdepresyjne

Lekiprzeciwdepresyjne zmniejszają skutki zaburzeń depresyjnych poprzez stabilizację nierównowagi chemicznej w mózgu

, co skutkuje poprawą zachowania i nastroju.

Pacjentom z depresją brakuje następujących podstawowych neuroprzekaźników:

 • Noradrenalina
 • Dopamina
 • Serotonina

SNRI i SSRI hamują wychwyt zwrotny określonych neuroprzekaźników, zwiększając ich poziom wokół receptorów i synaps w mózgu.

SNRIs (selektywne i inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny) marki obejmują:

 • Desvenlafaksyna (Pristiq®)
 • Wenlafaksyna (Effexor®)
 • Duloksetyna (Cymbalta®)

SSRIs (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny) marki obejmują:

 • Sertralina (Zoloft ®)
 • Paroksetyna (Paxil®)
 • Fluwoksamina (Luvox®)
 • Fluoksetyna (Prozac® i Sarafem®)
 • Escitalopram (Lexapro®)
 • Citalopram (Celexa®)

Ze względu na ich poważne skutki uboczne, MAOI i TCA wypadły z łask i są rzadko przepisywane, jednak mogą one również powodować interakcje leków z marihuaną.

Popularne TCAs (trójcykliczne leki przeciwdepresyjne) i MAOIs (inhibitory monoaminooksydazy) obejmują:

 • Trimipramina (Surmontil®)
 • Doksepina (Sinequan® i Adapin®)
 • Amitryptylina (Elavil®)
 • Imipramina (Tofranil®)
 • Izokarboksazyd (Marplan®)
 • Fenelzyna (Nardil®)
 • Tranylcypromina (Parnate®)

Mimo że mieszanie zioła i SNRIs/SSRIs powoduje tylko łagodne lub umiarkowane interakcje le

kowe z marihuaną, badania pokazują, że SSRIs blokują enzymy systemu CYP450.

Z tego powodu środki te mogą powodować silną depresję ośrodkowego układu nerwowego. Mogą również potencjalnie upośledzać metabolizm szerokiego spektrum farmaceutyków.

Ze względu na ich profil wysokiego ryzyka i zdolność do wywoływania działań niepożądanych, interakcje leków marihuany z TCAs i MAOIs są zazwyczaj bardziej poważne

.

Niektóre z najczęstszych skutków ubocznych związanych z interakcjami leków z marihuaną to:

 • Wahania nastroju
 • Silny ból głowy
 • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • Pobudzenie i niepokój
 • Nadmierna paranoja
 • Zaburzenia myślenia, oceny sytuacji i koordynacji ruchowej
 • Bezsenność
 • Dezorientacja
 • Trudności z koncentracją
 • Nasilona senność i zawroty głowy
 • Hipomania (stan podniecenia, nerwowości, rozedrgania i drażliwości)

Ponieważ interakcje leków marihuany z SNRIs/SSRIs tworzą efekt synergistyczny, zwiększając poziom serotoniny w mózgu, nadmierna stymulacja może spowodować wystąpienie zespołu serotoninowego.

Objawami tego stanu są:

 • Drżenie i gęsia skórka
 • Drgające mięśnie
 • Upośledzona koordynacja mięśni
 • Silne pocenie się
 • Szybkie bicie serca
 • Drgawki
 • Nudności
 • Wymioty
 • Biegunka
 • Ból głowy
 • Nadciśnienie
 • Rozszerzone źrenice
 • Dezorientacja
 • Pobudzenie lub niepokój
 • Arytmia
 • Napady
 • Wysoka gorączka
 • Nieprzytomność

Jeśli doświadczasz niektórych lub wszystkich tych objawów, kluczowe jest, aby szukać natychmiastowej pomocy medycznej, ponieważ ta interakcja leków z marihuaną może zagrażać życiu.

3. Środki przeciwdrgawkowe

Czy zioło wchodzi w interakcje z lekami na epilepsję?

Leki przeciwdrgawkowe, zwane też antyepileptykami, są stosowane w leczeniu bólu neuropatycznego, napadów padaczkowych i jako stabilizator nastroju

u pacjentów dwubiegunowych.

Poprzez modulację różnych neuroprzekaźników, leki te tłumią szybkie i nadmierne odpalanie neuronów podczas napadów padaczkowych w mózgu.

Pomagają również zapobiegać ciągłemu rozprzestrzenianiu się tych ataków.

Konwencjonalne leki przeciwpadaczkowe wzmacniają kwas gamma-aminomasłowy (GABA - aminokwas, który działa jako neuroprzekaźnik hamujący w mózgu i rdzeniu kręgowym).

Leki przeciwpadaczkowe nowej generacji zmniejszają uwalnianie pobudzającego glutaminianu, który w dużych ilościach jest zwykle związany z podatnością pacjenta na doświadczanie napadów.

Jednymi z najczęściej przepisywanych leków przeciwdrgawkowych są:

 • Wigabatryna (Sabril®)
 • Walproinian (Convulex®, Stavzor®, Epilim®, Depakote®)
 • Perampanel (Fycompa®)
 • Rufinamid (Banzel®)
 • Gabapentyna (Neurontin®)
 • Brivaracetam (Briviact®)
 • Ezogabina (Potiga®)
 • Lakozamid (Vimpat®)
 • Klobazam (Onfi®)
 • Topiramat (Topamax®)
 • Zonisamid (Zonegran®)
 • Eslicarbazepina (Aptiom®)

Interakcje lekowe kannabidiolu mogą wystąpić, gdy pacjent stosuje CBD w połączeniu z N-desmetyloklobazamem, topiramatem i rufinamidem, zwiększając stężenie leku w surowicy.

Interakcje leków konopi z klobazamem mają dokładnie odwrotny efekt, z ciężką sedacją wrzuconą do mieszanki. Zmiana poziomu leku pozostaje jednak w dopuszczalnym zakresie.

Walproinian również powoduje interakcje lekowe z marihuaną, wykazując wyższy stosunek AST i ALT, działając jako wskaźnik nieprawidłowej funkcji wątroby.

Dlatego pacjenci muszą zachować ostrożność podczas stosowania Valproate w połączeniu z CBD, ponieważ może to spowodować problemy z wątrobą.

Pąki kwiatowe konopi indyjskich liście i tabletki na receptę

4. Benzodiazepiny

Czy leki przeciwlękowe powodują interakcje lekowe z konopiami?

Lekarze najczęściej przepisują środki depresyjne CNS, aka Benzodiazepiny, pacjentom zmagającym się z:

 • Zaburzenia lękowe
 • Bezsenność
 • Napady
 • Napady paniki

Leki te wywołują intensywne uspokojenie i relaks poprzez zwiększenie działania GABA

, co skutkuje zmniejszeniem aktywności nerwowej w mózgu.

Główne marki benzodiazepin zatwierdzone przez FDA obejmują:

 • Flurazepam (Dalmane®)
 • Quazepam (Doral®)
 • Diazepam (Valium®)
 • Klorazepat (Tranxene®)
 • Temazepam (Restoril®)
 • Chlordiazepoksyd (Librium®)
 • Oksazepam (Serax®)
 • Lorazepam (Ativan®)
 • Alprazolam (Xanax®)
 • Klonazepam (Klonopin®)
 • Midazolam (Versed®)

Konopie, zwłaszcza szczepy o wysokiej zawartości CBD, mogą potencjalnie wzmocnić efekt uspokajający wywołany przez benzodiazepiny.

Z tego powodu pacjenci muszą za wszelką cenę unikać stosowania benzodiazepin w połączeniu z marihuaną, ponieważ takie kombinacje mogą powodować poważne interakcje leków THC.

Możliwe są również interakcje leków THC, skutkujące zwiększonym lękiem.

Ze względu na blokowanie systemu CYP450, mogą wystąpić również inne potencjalne interakcje leków z konopi, takie jak gromadzenie się benzodiazepin w systemie.

Objawy związane z interakcjami leków benzodiazepinowych z marihuaną obejmują:

 • Niewyraźna mowa
 • Zaparcia
 • Upośledzenie osądu i myślenia
 • Upośledzone zdolności motoryczne
 • Brak reakcji
 • Dezorientacja
 • Brak koncentracji
 • Zwiększone ryzyko wystąpienia problemów z oddychaniem
 • Głębokie uspokojenie, senność i senność
 • Może wywołać śpiączkę

5. Leki przeciwpsychotyczne

Czy leki przeciwpsychotyczne wchodzą w interakcje z marihuaną?

Leki przeciwpsychotyczne to leki psychiatryczne stosowane w leczeniu różnych zaburzeń psychotycznych i nastroju,

takich jak:
 • Ciężka depresja
 • Zaburzenia dwubiegunowe
 • Zaburzenia schizoafektywne
 • Schizofrenia

Poprzez blokowanie działania dopaminy, leki te skutecznie zmniejszają objawy psychotyczne takie jak:

 • Paranoja
 • Zachowania destrukcyjne
 • Halucynacje
 • Urojenia

Istnieją dwie klasy leków przeciwpsychotycznych:

 • Typowe
 • Nietypowe

Mimo że nie ma znaczącej różnicy między tymi dwoma klasami, badania wykazały, że atypowe leki przeciwpsychotyczne są łatwiejsze w użyciu.

Do powszechnie przepisywanych typowych leków przeciwpsychotycznych należą:

 • Trifluoperazyna (Stelazine®)
 • Sulpiryd (Dolmatil®)
 • Haloperidol (Haldol®)
 • Pimozyd (Orap®)
 • Chlorpromazyna (Largactil® i Thorazine®)

Popularne atypowe leki przeciwpsychotyczne to:

 • Olanzapina (Zyprexa®)
 • Risperidon (Risperdal®)
 • Klozapina (Clozaril®)
 • Kwetiapina (Seroquel®)
 • Amisulpryd (Solian®)
 • Aripiprazol (Abilify®)

Używanie kombinacji zioła i któregokolwiek z wymienionych leków przeciwpsychotycznych jest źle widziane, ponieważ te meds już pochodzą z szeroką gamą skutków ubocznych.

Mimo że brakuje badań dotyczących interakcji leków z konopi z lekami przeciwpsychotycznymi, połączenie tych dwóch leków może spowodować poważne i nieprzewidywalne negatywne konsekwencje.

Ze względu na to, że większość odmian marihuany i leków przeciwpsychotycznych to silne leki uspokajające, połączony efekt uspokajający może okazać się zbyt duży dla pacjentów.

Mogą również wystąpić interakcje pomiędzy marihuaną a Seroquelem lub Abilify, zwiększając wpływ tych farmaceutyków.

Potencjalne objawy związane z interakcjami leków z konopi z lekami przeciwpsychotycznymi obejmują:

 • Konfuzja
 • Upośledzone prowadzenie pojazdów
 • Powolne zdolności motoryczne
 • Nadmierne uspokojenie
 • Zmniejszenie funkcji poznawczych
Medycyna tradycyjna a naturalna

6. Opioidowe środki przeciwbólowe

Opioidy to narkotyczne leki przeciwbólowe

stosowane w leczeniu silnego bólu.

Po związaniu się z receptorami opioidowymi w rdzeniu kręgowym, mózgu i innych obszarach ciała człowieka, leki te blokują ścieżki bólowe, aby stymulować odbiór bólu.

Niestety, długotrwałe stosowanie opioidów w dużych dawkach wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnych skutków ubocznych, co zmniejsza ich atrakcyjność jako formy leczenia.

Interakcje leków z innymi farmaceutykami mogą również wywoływać działania niepożądane, takie jak:

 • Niewydolność oddechowa
 • Śpiączka
 • Przedawkowanie
 • Śmierć

Odkrycie silnego działania przeciwbólowego marihuany ujawniło możliwość zmniejszenia ilości przepisywanych opioidów.

Niskie dawki opioidów lub zioła same w sobie nie łagodzą bólu.

Ponieważ zarówno marihuana, jak i te leki oddziałują na receptory CB1, stosowanie niższych dawek każdego z nich przynosi pacjentom ogromną ulgę w bólu, jednocześnie zmniejszając skutki uboczne opioidów.

Należy jednak zauważyć, że interakcje lekowe marihuany mogą wystąpić w przypadku jednoczesnego podawania z niektórymi opioidami.

7. Propoxyphene

Czy zioło wchodzi w interakcje z lekami na uśmierzenie bólu?

Propoxyphene należy do grupy narkotycznych leków przeciwbólowych stosowanych w celu złagodzenia łagodnego lub umiarkowanego bólu

.

Wiadomo, że farmaceutyki zawierające propoksyfen powodują poważne interakcje lekowe z marihuaną, zwiększając działania niepożądane, takie jak:

 • Trudności z koncentracją
 • Dezorientacja
 • Senność
 • Zawroty głowy
 • Oversedation

Z tego powodu, kluczowe jest unikanie stosowania marihuany w połączeniu z następującymi lekami zawierającymi propoksyfen:

 • Propoxyphene® Compound 65
 • Trycet®
 • PP-Cap®
 • Propacet® 100
 • PC-Cap®
 • Wygesic®
 • Darvon® (związek 32, związek 65, N)
 • Balacet®
 • Darvocet® (N 100, A500, N 50)

8. Buprenorfina

Leki przeciwbólowe zawierające buprenorfinę są opcjami leczenia o wyjątkowo wysokim ryzyku

, ponieważ wykazują poważne działania niepożądane, takie jak:
 • Śpiączka
 • Zaburzenia oddychania
 • Śmierć

Interakcje leków z marihuaną z buprenorfiną mogą dodatkowo potęgować te działania niepożądane ze względu na to, że obie substancje deprymują ośrodkowy układ nerwowy.

Łączne stosowanie ziela i buprenorfiny może powodować następujące działania niepożądane:

 • Arytmia i bradykardia
 • Obniżone zdolności poznawcze
 • Upośledzenie funkcji motorycznych
 • Niewyraźna mowa
 • Niezdolność do utrzymania przytomności
 • Silne uspokojenie
 • Trudności z oddychaniem

Aby uniknąć tych działań niepożądanych, pacjenci w żadnym wypadku nie powinni stosować marihuany w połączeniu z następującymi markami:

 • Suboxone®
 • Subutex®
 • Zubsolv®
 • Bunavail®
 • Buprenex®
 • Probuphine®
 • Butrans®
 • Belbuca®

9. Chlorowodorek octanu lewometadylu

Levomethadyl Acetate Hydrochloride, aka Orlaam®, to syntetyczny opioidowy lek przeciwbólowy znany z potencjalnie zagrażającego życiu działania proarytmicznego

.

Orlaam będzie stosowany tylko w ostateczności u pacjentów, u których nie nastąpiła znacząca poprawa w wyniku innych metod leczenia.

Lek ma silne działanie zwiększające częstość akcji serca i uspokajające, co sprawia, że stosowanie tego farmaceutyku w połączeniu z marihuaną jest źle widziane.

Interakcje leków z marihuaną

i lekiem Orlaam mogą wzmacniać te efekty, prowadząc do działań niepożądanych, takich jak:
 • Upośledzone myślenie
 • Upośledzona ocena sytuacji
 • Arytmia lub torsades de pointes
 • Słaba koordynacja ruchowa
 • Dezorientacja
 • Depresja
 • Oversedation
 • Omdlenia lub zasłabnięcia

10. Alkohol

Chociaż nie jest to farmaceutyk, alkohol i marihuana to dwie najczęściej używane substancje w Ameryce

.

Chociaż "crossfading" (łączne używanie alkoholu i marihuany) jest dość popularny, może stwarzać znaczne ryzyko.

Interakcje narkotyków marihuany z alkoholem są dość powszechne. Używanie tych substancji w połączeniu wyolbrzymia efekty działania każdego z narkotyków.

Zwiększony poziom THC może spowodować:

 • Przerażające ataki paniki
 • Skrajna paranoja
 • Dezorientująca utrata pamięci krótkotrwałej
 • Przerażające halucynacje
 • Całkowite oderwanie od rzeczywistości

Przesadne działanie alkoholu może prowadzić do różnych nieprzyjemnych konsekwencji, w tym:

 • Wymioty
 • Nudności
 • Niewyraźna mowa
 • Całkowita utrata zdolności motorycznych
 • Niewyraźne widzenie

Połączenie alkoholu i marihuany tworzy przepis na katastrofę.

Interakcje narkotyków z konopi z alkoholem znacznie zwiększają ryzyko zatrucia alkoholowego użytkownika, ponieważ chwast zapobiega wymiotom, które pomagają wypłukać gorzałkę z systemu.

Znacznie zmniejsza również zdolność do obsługi ciężkich maszyn lub prowadzenia pojazdu, co sprawia, że kluczowe jest trzymanie się z dala od tych czynności, jeśli połączyłeś te dwie substancje.

Pączki konopi i tabletki

9 wskazówek, jak uniknąć szkodliwych interakcji leków z marihuaną

Zapoznanie się z potencjalnie szkodliwymi skutkami interakcji leków z marihuaną oraz z tym, które farmaceutyki mogą je powodować, jest kluczem do uniknięcia tych niekorzystnych skutków.

Środkiostrożności, które wyeliminują Twoje ryzyko interakcji lekowych z marihuaną

.
 1. Zawsze uważnie czytaj ulotkę znajdującą się wewnątrz opakowania oraz wytyczne dotyczące spożycia, upewniając się, że rozumiesz wszystkie istotne informacje, takie jak środki ostrożności dotyczące interakcji lekowych oraz przeciwwskazania.
 2. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli zidentyfikowano interakcje leków z marihuaną, aby sporządzić harmonogram konsumpcji, pozwalający na przyjmowanie leków o różnych porach.
 3. Zawsze przechowuj leki na receptę w oryginalnym opakowaniu, dzięki czemu w razie potrzeby łatwo je zidentyfikować.
 4. Jeśli lekarz przepisuje nowe meds, to jest twój priorytet, aby zapytać lekarza, które leki, suplementy diety, napoje, i żywności trzeba unikać, aby wyeliminować potencjalne komplikacje.
 5. Uzyskaj profesjonalną poradę od lekarza lub farmaceuty przed użyciem jakiegokolwiek leku bez recepty w połączeniu z wcześniej przepisanymi lekami.
 6. Zrób punkt zakupu wszystkich swoich leków z jednej apteki tylko. Dzięki temu farmaceuta będzie miał możliwość zapisania wszystkich przepisanych przez Ciebie leków i będzie mógł udzielić Ci rzetelnej porady na temat potencjalnych skutków ubocznych i interakcji leków z marihuaną.
 7. Zachowaj listę wszystkich swoich leków OTC, leków na receptę i suplementów diety, które obecnie spożywasz i zabierz ją ze sobą za każdym razem, gdy masz wizytę lekarską.
 8. Zawsze informuj swojego lekarza i innych pracowników służby zdrowia o wszystkich lekach, które obecnie przyjmujesz, aby zminimalizować ryzyko interakcji leków z konopi z nowo przepisanymi lekami.
 9. Unikaj przyjmowania nielegalnych narkotyków w połączeniu z lekami na receptę. Jeśli jednak tak się stanie:
  1. Używaj tylko jednego rodzaju leku na raz.
  2. Pamiętaj, aby powiedzieć przyjacielowi, który może zadzwonić pod numer 911 w nagłych wypadkach i poinformować służby ratunkowe o tym, jakie leki wziąłeś.
  3. Uzyskaj informacje z wiarygodnych źródeł na temat tego, co robić podczas przedawkowania lub kryzysu.
Lekarz wręcza pączki medycznej marihuany i tabletki

Pozostań bezpieczny: Zapoznaj się z interakcjami leków z marihuaną

Czy zioło wchodzi w interakcje z jakimiś lekami?

Marihuana jest bardzo ceniona na całym świecie ze względu na szerokie spektrum potencjalnych korzyści terapeutycznych.

Wszechstronność terapeutyczna marihuany daje jej potencjał do zmniejszenia konieczności łączenia różnych leków z wysokim ryzykiem wywołania reakcji niepożądanych.

Używanie marihuany w połączeniu z lekami na receptę, aby wzmocnić ich działanie, może okazać się nieskuteczne ze względu na interakcje z lekami z konopi, powodując umiarkowane lub poważne reakcje niepożądane.

Wspólne przyjmowanie marihuany i leków na receptę może wywołać efekty synergiczne lub antagonistyczne

, potencjalnie negatywnie wpływając na procesy biologiczne.

Z tego powodu nigdy nie należy łączyć zioła z konwencjonalnymi lekami bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Bądź bezpieczny: Unikaj potencjalnie poważnych konsekwencji, zapoznając się ze wszystkimi możliwymi interakcjami leków z marihuaną.

Czy chcesz zastąpić większość swoich leków na receptę naturalną alternatywą, która działa?

Homegrown Cannabis Co. oferuje szeroki wybór dobrze wycenionej medycznej marihuany i odmian o wysokiej zawartości CBD, gotowych do wysłania do Ciebie dyskretnie i w mgnieniu oka.
Zaloguj się na stronie Homegrown Cannabis Co. i zamów już dziś swoją pierwszą partię nasion medycznej marihuany.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz