Jakie są benefity i skutki uboczne działania oleju CBD?

24 lipca 2020

Olej Cannabidiol (CBD) i inne produkty CBD stają się coraz bardziej popularne wśród konsumentów poszukujących alternatywnego sposobu leczenia szeregu dolegliwości, schorzeń i chorób.

Rośliny konopi indyjskich zawierają grupę substancji zwanych kannabinoidami. Chociaż istnieje ponad 100 kannabinoidów, dwa najczęściej badane kannabinoidy to tetrahydrokanabinol (THC) i CBD.

THC jest psychoaktywny związek, który jest odpowiedzialny za większość efektów psychologicznych i wysoki, że ludzie często kojarzy się z marihuaną. CBD nie jest psychoaktywne w ten sam sposób.

Chociaż THC ma działanie psychoaktywne, nie prowadzi do wysokich lub euforycznych uczuć i innych takich efektów związanych z paleniem konopi rekreacyjnych.

Dowiedz się więcej o tym, jak to jest być na haju.

Naukowcy badają CBD jako leczenie wielu schorzeń, ale badania wspierające jego korzyści są ograniczone.

Obecnie Food and Drug Administration (FDA) zatwierdziła tylko jeden lek, który zawiera CBD. FDA stwierdza również, że sprzedaż CBD jako suplementu diety lub dodatku do żywności jest nielegalna.

1. Zmniejsza napady padaczkowe

W 2018 roku FDA zatwierdziła Epidiolex jako pierwszy lek farmaceutyczny klasy CBD.

Epidioleks leczy napady u dwóch rzadkich i ciężkich typów padaczki zwanych zespołem Lennoxa-Gastauta i zespołem Draveta u osób w wieku 2 lat i starszych.

Badania kliniczne wykazały, że kiedy osoby z zespołem Lennoxa-Gastauta i Draveta przyjmują Epidiolex z innymi lekami na napady, mają mniej napadów niż osoby stosujące placebo z innymi lekami na napady.

Nie ma wystarczających badań, które potwierdziłyby, czy CBD pomoże ludziom z innymi, bardziej powszechnymi formami padaczki.

2. Może złagodzić chroniczny ból

Ludzie na całym świecie używają konopi indyjskich do celów leczniczych, w tym do uśmierzania bólu, od około 2900 r. p.n.e.

Naukowcy zasugerowali, że kannabinoidy mogą być odpowiedzialne za działanie przeciwbólowe związane z konopiami indyjskimi. Jednak obecnie niewiele badań testuje, jak CBD wpływa na ból niezależnie.

W ramach przeglądu w 2018 r. zbadano 47 badań, w tym 4 743 osoby, dotyczących stosowania konopi indyjskich i kanabinoidu w leczeniu przewlekłego bólu innego niż nowotworowy. W przeglądzie znaleziono umiarkowane dowody na to, że kannabinoidy zmniejszają ból w porównaniu z grupami placebo.

Niekorzystne efekty uboczne występowały częściej u osób przyjmujących kannabinoidy niż placebo.

Przegląd badań obserwacyjnych w Journal of Central Nervous System Disease wspiera stosowanie nabiksymoli (Sativex), sprayu doustnego zawierającego THC i CBD, w połączeniu z innymi terapiami bólu związanego ze stwardnieniem rozsianym. Niektóre kraje zatwierdziły Sativex, ale FDA nie zatwierdziła jeszcze Sativexu do stosowania w Stanach Zjednoczonych.

National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) finansuje nowe badania nad kannabinoidami i ich potencjałem w leczeniu bólu.

Badania pokazują również, że ból spowodowany neuropatią obwodową może być również złagodzony przy stosowaniu CBD.

Przygotowywane są również nowe badania kliniczne w celu indywidualnego zbadania CBD pod kątem bólu przewlekłego, zwłaszcza bólu neuropatycznego.

3. Może zmniejszyć lęk

Związek pomiędzy marihuaną a lękiem może być niespójny. W jednym z artykułów w Neuropsychofarmakologii zauważono, że niektóre osoby używające konopi indyjskich zgłaszają, że główną przyczyną ich używania jest zmniejszanie lęku. Jednak inni zgłaszają panikę i lęk jako efekty uboczne.

Te sprzeczne wyniki mogą wynikać z faktu, że niskie dawki THC w marihuanie wiążą się z redukcją lęku, podczas gdy wysokie dawki wydają się powodować lęk.

Artykuł w Neuropsychofarmakologii wskazuje również, że CBD zmniejsza lękowe działanie THC. W badaniach na zwierzętach, CBD wydaje się również hamować lęk w podobny sposób jak inne leki przeciwlękowe.

Badanie 24 osób z uogólnionymi społecznymi zaburzeniami lękowymi wykazało, że ci, którzy przyjmowali 600 mg CBD przed symulowanym testem wystąpień publicznych, mieli mniej lęku niż ci, którzy przyjmowali placebo.

Chociaż wyniki tego badania były obiecujące, naukowcy muszą przeprowadzić więcej badań z udziałem większej liczby osób, aby sprawdzić, czy dają one podobne wyniki.

4. Może złagodzić efekty uboczne chemioterapii

Leczenie nowotworów, takie jak chemioterapia, może powodować mdłości i wymioty. Lekarze często leczą nudności i wymioty wywołane chemioterapią (CINV) lekiem zwanym przeciwwymiotnym.

Jedno z wcześniejszych badań wykazało, że w porównaniu z placebo, dodanie kombinacji THC i CBD do konwencjonalnego leczenia przeciwwymiotnego zapewniło lepszą ochronę przed opóźnionym CINV.

W badaniu przeprowadzonym w 2018 r. na szczurach zaobserwowano, że leczenie CBD zapobiegło gwałtownemu wzrostowi poziomu serotoniny w korze insularnej (IIC) po wstrzyknięciu nudnego związku chemicznego.

U ludzi, IIC jest regionem mózgu odpowiedzialnym za mdłości. Te ustalenia wskazują, że naukowcy mogliby potencjalnie rozwinąć CBD w leki przeciwmdławieniowe dla ludzi posiadających chemioterapię.

Zgodnie z artykułem z 2019 roku w Future Oncology, kannabinoidy mogą również zapobiegać innym efektom ubocznym chemioterapii, w tym bólowi, utracie apetytu i toksyczności narządowej.

Badania nad CBD jako terapią przeciwmózgową są stosunkowo nowe, a naukowcy muszą przeprowadzić więcej badań, zanim będą mogli potwierdzić, czy CBD zapobiega efektom ubocznym chemioterapii.

5. Może pomóc w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem substancji

Zaburzenia związane z używaniem substancji wpływają na mózg i zachowanie danej osoby i mogą sprawić, że nie będzie ona w stanie kontrolować stosowania legalnych lub nielegalnych leków lub narkotyków.

Zgodnie z przeglądem systematycznym z 2015 roku, CBD może wpływać na niektóre obwody mózgowe związane z uzależnieniami i zachowaniami związanymi z poszukiwaniem narkotyków oraz regulować reakcję na stres i zachowania kompulsywne.

Przegląd badań na zwierzętach i ludziach wykazał, że CBD może pomóc w uzależnieniu od opioidów i substancji psychostymulujących i może przynieść korzyści w przypadku konopi indyjskich i uzależnienia od tytoniu.

W 2018 r. naukowcy przeprowadzili badanie na szczurach, aby sprawdzić, czy CBD zapobiegła nawrotowi używania narkotyków.

Naukowcy odkryli, że CBD zmniejsza nawroty wywołane przez leki i sygnały stresowe oraz zmniejsza lęk i impulsywność. Co więcej, nawrót utrzymywał się przez 5 miesięcy po zakończeniu eksperymentu.

Badanie z podwójnie ślepą próbą z randomizacją kontrolowaną placebo z 2019 r. wskazuje, że CBD może być pomocne dla osób z zaburzeniami używania heroiny.

U osób cierpiących na zaburzenia związane z używaniem heroiny CBD w porównaniu z placebo ograniczyło niepokój i łaknienie wywołane przez wskazówki narkotykowe. CBD zmniejszyła również środki fizjologiczne, takie jak tętno i poziom kortyzolu w ślinie. Badacze zaobserwowali również te efekty tydzień później, co może sugerować, że wyniki są długotrwałe.

Naukowcy muszą przeprowadzić badania uzupełniające w celu zbadania stosowania CBD w przypadku zaburzeń związanych z używaniem substancji.

6. Leczenie PTSD

Badania wykazały, że obok leczenia psychiatrycznego, CBD może zmniejszyć objawy zaburzeń stresu pourazowego.

W szczególności jedno z ostatnich badań wykazało, że uczestnicy zauważyli zmniejszenie problemów ze snem i koszmarów. Wszyscy uczestnicy kontynuowali stosowanie CBD przez cały czas trwania badania i nie odczuwali żadnych skutków ubocznych.

Niemniej jednak, naukowcy zauważyli, że zanim pojawią się rozstrzygające dowody, musi odbyć się wiele dalszych badań.

7. Depresja

W przeglądzie z 2018 r. odnotowano, że niektóre badania wskazują na aktywność antydepresyjną po spożyciu CBD w modelach zwierzęcych.

Naukowcy twierdzą, że CBD wykazuje wyraźny efekt antystresowy po krótko- lub długotrwałym stosowaniu, a w niektórych testach CBD działało jako środek przeciwdepresyjny.

Niemniej jednak, zanim naukowcy wyciągną ostateczne wnioski, muszą odbyć się testy na ludziach.

Zagrożenia i skutki uboczne

FDA zatwierdziła tylko jeden produkt CBD, Epidiolex, dla dwóch rzadkich form padaczki, i nadal istnieją ograniczone dowody na to, jak CBD wpływa na organizm.

Podczas przeglądu i procesu zatwierdzania Epidiolexu stwierdzono, że stosowanie CBD wiąże się z potencjalnymi zagrożeniami i skutkami ubocznymi, takimi jak np:

 • powodujący uszkodzenie wątroby
 • interakcje z innymi lekami, które mogą powodować poważne skutki uboczne
 • zwiększenie ryzyka uspokojenia i senności w przypadku spożywania alkoholu lub leków stosowanych w leczeniu stanów lękowych, stresu, paniki lub zaburzeń snu
 • zmiana czujności
 • malejący apetyt
 • powodujący biegunkę

Również wiele aspektów stosowania CBD pozostaje bez odpowiedzi, np:

 • Co się dzieje z trwałym stosowaniem CBD?
 • Jaka dawka CBD powoduje znane ryzyko?
 • Czy sposób spożycia ma wpływ na spożycie (doustnie, palenie, parowanie lub miejscowo)?
 • Czy CBD ma wpływ na rozwijający się mózg?
 • W jaki sposób CBD wpływa na rozwijający się płód i dzieci karmione piersią?
 • Czy CBD wpływa na płodność mężczyzn, na co wskazują niektóre badania na zwierzętach?

Produkty CBD są powszechnie dostępne i sprzedawane jako leki, suplementy diety, żywność, kosmetyki i produkty zdrowotne dla zwierząt.

W przeciwieństwie do produktów leczniczych zatwierdzonych przez FDA, wszelkie niezatwierdzone produkty nie zostały poddane ocenie FDA w celu ustalenia, czy są one skuteczne w leczeniu choroby, którą twierdzą, że leczą. Ponadto FDA nie oceniłaby tych produktów pod kątem właściwego dawkowania lub skutków ubocznych i kwestii bezpieczeństwa.

Fałszywe twierdzenia mogą prowadzić do tego, że ludzie nie będą brać swoich konwencjonalnych leków lub odkładać na później otrzymanie opieki medycznej od pracownika służby zdrowia. Osoba powinna zawsze omówić ze swoim lekarzem najlepszy sposób leczenia chorób lub stanów chorobowych.

Ludzie mogą również mieć wątpliwości co do jakości niektórych produktów CBD. Niektóre niezatwierdzone produkty, które zostały przetestowane przez FDA, nie zawierały poziomów CBD, o których twierdzili producenci. Inne mogą zawierać niebezpieczne zanieczyszczenia.

Lekarze i pracownicy służby zdrowia zalecają również stosowanie wyłącznie produktów, które zostały przebadane przez stronę trzecią pod kątem siły działania i zanieczyszczeń, takich jak pestycydy.

Ponieważ CBD jest stosunkowo nowa, wiele z dostępnych produktów może nie być tym, czym się pojawiają, lub może nie zostać poddanych ocenie w ramach kontroli jakości.

Większość stron internetowych produktów CBD powinna posiadać Certyfikat Autentyczności. Radzimy unikać tych, które tego nie robią.

Podsumowanie

FDA zatwierdziła jeden produkt CBD do stosowania w dwóch rzadkich i ciężkich formach padaczki. Obecnie nie zatwierdzili oni żadnych innych produktów CBD do jakiegokolwiek celu.

W tym czasie nielegalne jest wprowadzanie do obrotu CBD poprzez oznaczanie jej jako suplementu diety lub dodawanie jej do żywności.

Badania nad CBD w celu leczenia różnych schorzeń i chorób są nadal w fazie początkowej, a do wyciągnięcia jakichkolwiek wniosków potrzeba więcej badań.

Niektóre produkty CBD są nieznanej jakości i są sprzedawane z niesprawdzonymi oświadczeniami medycznymi.

Informacje na temat ryzyka i skutków ubocznych CBD są ograniczone.

 

Komentarze (1)

 • Alina 10 marca 2022 Odpowiedz

  Bardzo dobry wpis!

Zostaw komentarz