Jakie są możliwe długofalowe skutki uboczne związane z konsumpcją konopi indyjskich?

13 października 2020

Zmiany w polityce dotyczącej konopi indyjskich na poziomie globalnym wskazują, że roślina ta zyskuje coraz większą akceptację w dzisiejszym społeczeństwie. Dlatego też szczególnie ważne jest, aby osoby używające tego narkotyku dowiedziały się o niepożądanych skutkach konopi indyjskich, które są znane do tej pory, zwłaszcza w przypadku regularnego zażywania. W związku z tym niniejsze stanowisko ma na celu praktyczne podsumowanie tego, co najnowsze badania naukowe mają na ten temat do powiedzenia.

Żyjemy w epoce, w której używanie konopi indyjskich, zarówno w celach rekreacyjnych, jak i medycznych, stale rośnie. Bez wątpienia przebyliśmy długą drogę od czasów, kiedy palenie marihuany było tajną działalnością. Obecnie wiele osób używa marihuany medycznej do łagodzenia objawów wielu chorób, a coraz więcej osób jest otwartych na włączenie marihuany do swojego życia.

Jednak nawet jeśli używanie marihuany jest bardziej powszechne, nie oznacza to, że jest ono całkowicie pozbawione ryzyka. Znalezienie odpowiedniego dawkowania jest kluczowe w celu uzyskania największych korzyści i najmniejszej liczby działań niepożądanych. I dotyczy to w szczególności regularnych użytkowników.

Naukowcy nie są do końca pewni, w jaki sposób regularne używanie marihuany wpływa na organizm człowieka w dłuższej perspektywie. Niemniej jednak niektóre badania sugerują, że konopie indyjskie mogą potencjalnie powodować pewne negatywne skutki, które z czasem mogą prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, zwłaszcza w przypadku osób używających ich przewlekle.

Problemy poznawcze

Delta-9 tetrahydrokanabinol lub THC, aktywny składnik marihuany, działa na receptory kannabinoidowe zlokalizowane w obszarach mózgu, które wpływają na naukę, pamięć, apetyt, koordynację i regulację emocjonalną. Naukowcy nadal uczą się długoterminowych skutków używania konopi indyjskich na mózg, ale uważają, że najsilniejsze efekty występują u młodych dorosłych , którzy nadal rozwijają połączenia nerwowe.

Badania sugerują, że ci, którzy regularnie używali konopi indyjskich w wieku nastoletnim, mają większe szanse na doświadczanie problemów z pamięcią w dorosłym życiu. W badaniu opublikowanym w 2015 r. w czasopiśmie akademickim " Hippocampus" stwierdzono, że osoby, które w przeszłości regularnie stosowały konopie indyjskie, miały nieprawidłowy kształt hipokampu i uszkodzoną pamięć epizodyczną, która jest naszą psychiczną zdolnością do przechowywania wspomnień związanych z własnymi doświadczeniami.

Badanie nie wykazało jednak, czy było to rzeczywiście spowodowane używaniem marihuany, czy też było po prostu w jakiś sposób z tym związane.

Zmiany w funkcji mózgu

Niektóre badania wykazują również, że stosowanie marihuany zwiększa szanse na trwałe długotrwałe zmiany w rozwoju poznawczym i behawioralnym młodych ludzi, których mózg jest jeszcze w fazie rozwoju.

Nowozelandzkie badanie wykazało, że regularne używanie marihuany w okresie dojrzewania było związane ze średnią utratą od 6 do 8 punktów IQ (Intelligence Quotient) mierzonych w wieku dorosłym. Ci, którzy w okresie dojrzewania spożywali duże ilości konopi indyjskich i zaprzestali ich używania w wieku dorosłym, nie odzyskali utraconych punktów IQ, co wydaje się być dość niepokojące.

Ale potrzeba jeszcze więcej badań, aby zdecydowanie dowiedzieć się , czy konopie indyjskie mogą na dłuższą metę powodować utratę IQ lub czy czynniki, które nie były mierzone w badaniu, takie jak rosnąca zawartość THC w konopiach na przestrzeni lat, mają jakiekolwiek znaczenie.

Problemy z układem oddechowym

Chociaż konopie indyjskie i tytoń to dwie bardzo różne substancje, palenie konopi indyjskich może mieć podobny wpływ na płuca jak w przypadku tradycyjnych papierosów, zwiększając ryzyko przeziębień klatki piersiowej i infekcji płuc. Jedno z badań wykazało na przykład, że regularne palenie marihuany może powodować zarówno widoczne, jak i mikroskopijne zmiany w drogach oddechowych, które są związane z większym ryzykiem zapalenia oskrzeli. Objawy te zdają się znikać po zaprzestaniu palenia.

Wiadomo również, że palenie papierosów prowadzi do większego ryzyka zachorowania na taką chorobę jak rak płuc. A dym z marihuany zawiera niektóre z tych samych związków rakotwórczych, co tytoń, czasami w wyższych stężeniach, jak w przypadku benzoprenu (50% wyższy) i benzantracenu (75% wyższy), a także większą zawartość fenolu.

Jednakże w badaniach populacyjnych jak dotąd nie udało się znaleźć wyraźnego związku między używaniem konopi indyjskich a wzrostem ryzyka wystąpienia raka płuc. Staje się to bardziej złożone tylko wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę, że wielu palaczy marihuany pali także tradycyjne papierosy, a nawet inne substancje.

Zmiany chorobowe w płucach związane z parowaniem

W przeszłości uważano, że spalanie marihuany jest bezpieczniejsze niż jej palenie, ale teraz wiemy, że używanie elektronicznych papierosów lub produktów wapnujących może również powodować zmiany w płucach, które są znane jako EVALI (E-papieros lub Vaping Associated Lung Injury). To zaburzenie płuc powoduje trudności w oddychaniu i może prowadzić do hospitalizacji, co zostało wyraźnie udowodnione podczas epidemii w Stanach Zjednoczonych, która miała miejsce między sierpniem 2019 a styczniem 2020 roku i była bezpośrednio związana ze stosowaniem e-papierosów.

W całym kraju 82% pacjentów hospitalizowanych z obrażeniami płuc związanymi z EVALI zgłosiło stosowanie produktów zawierających tetrahydrokanabinol (THC). Jednak to właśnie octan witaminy E, dodatek do e-papierosów zawierających THC, jest silnie związany z epidemią EVALI.

Problemy sercowo-naczyniowe

Kilka minut po rozpoczęciu palenia marihuany zwiększa się bicie serca i można doświadczyć zmiany ciśnienia krwi, co może być niebezpieczne dla osób cierpiących na choroby serca. Ograniczone dostępne badania sugerują, że ryzyko zawału serca w ciągu pierwszej godziny po paleniu marihuany jest prawie pięciokrotnie wyższe od średniego ryzyka. Niektóre badania wykazały również związek między używaniem marihuany a arytmią, jak również większe ryzyko wystąpienia udaru mózgu.

Kannabinoidy mogą również zakłócać działanie wielu przepisywanych leków na choroby serca, w tym statyn, beta-blokerów i warfaryny. W związku z tym należy to zbadać dokładniej, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że konopie indyjskie są coraz bardziej popularne wśród starszych osób dorosłych, które mogą być bardziej narażone ze względu na większe ryzyko sercowo-naczyniowe związane z wiekiem.

Choroby kości

Badania nad wpływem konopi indyjskich na zdrowie kości są z pewnością sprzeczne. Zgodnie z badaniem opublikowanym w 2017 r. w American Journal of Medicine osoby regularnie używające konopi indyjskich miały większe ryzyko zmniejszenia gęstości kości, co może prowadzić do większego ryzyka złamań kości. Jednak w innym badaniu z tego samego roku, opublikowanym w czasopiśmie Archives of Osteoporosis, nie znaleziono żadnego związku między stosowaniem marihuany a zmniejszeniem gęstości kości.

Zespół Hyperemesis Cannabinoidów

Inne badania dowiodły również, że w rzadkich przypadkach przewlekłe używanie konopi indyjskich może prowadzić do wystąpienia zespołu hiperemezjologicznego kannabinoidów (HCS), zaburzenia charakteryzującego się nawracającymi epizodami mdłości, wymiotów i intensywnego odwodnienia. Stwierdzono, że zespół ten występuje u osób poniżej 50 roku życia, u których stosowanie marihuany miało miejsce w długiej historii. HCS może sprawić, że wizyty w szpitalu będą częste, chociaż można to łatwo rozwiązać poprzez całkowite zaprzestanie używania marihuany.

Problemy psychiatryczne

Jedna z największych niewiadomych dotyczących długoterminowych skutków konopi indyjskich odnosi się do zdrowia psychicznego. W kilku badaniach stwierdzono, że używanie konopi indyjskich wiąże się z wyższym ryzykiem wystąpienia zaburzeń psychicznych, w tym psychozy (schizofrenii), depresji, lęków i zaburzeń związanych z uzależnieniem od narkotyków. Niemniej jednak ustalenie, czy marihuana rzeczywiście powoduje te patologie, i w jakim stopniu, nie zawsze jest łatwym zadaniem. Ostatnie badania sugerują, że palenie bardzo silnej marihuany każdego dnia może zwiększyć szanse na rozwój psychozy prawie pięciokrotnie w porównaniu z osobami, które nigdy nie jadły marihuany. Udowodniono jednak również, że wpływ na to mają również ilość spożywanej marihuany, wiek, w którym jest ona spożywana po raz pierwszy, a przede wszystkim indywidualna wrażliwość genetyczna.

Problemy społeczne

Niektóre badania sugerowały również konkretne powiązania między spożywaniem marihuany a jej negatywnym wpływem w miejscu pracy, wraz z wyższym ryzykiem wystąpienia zmian chorobowych lub wypadków. Badanie przeprowadzone wśród pracowników poczty w Stanach Zjednoczonych wykazało, że pracownicy, którzy uzyskali pozytywny wynik badań przesiewowych na obecność marihuany w moczu, mieli 55% więcej wypadków związanych z pracą, 85% więcej zmian chorobowych i 75% więcej nieobecności w porównaniu z tymi, którzy uzyskali wynik negatywny. To, w jakim stopniu używanie konopi indyjskich jest bezpośrednio z tym związane, pozostaje kwestią otwartą, która wymaga dalszych badań. Jest prawdopodobne, że inne czynniki niezależnie predysponują ludzi zarówno do używania konopi indyjskich, jak i do kilku negatywnych sytuacji życiowych, takich jak porzucenie nauki.

Problemy związane z ciążą i karmieniem piersią

Wreszcie, jednym z najbardziej niepokojących zagrożeń związanych z długotrwałym używaniem konopi indyjskich jest sposób, w jaki wpływa to na kobiety w ciąży i ich dzieci. Stwierdzono pewne powiązania między spożywaniem konopi indyjskich w czasie ciąży a późniejszymi zaburzeniami rozwojowymi i nadpobudliwością u dzieci. Wydaje się również, że istnieje większe ryzyko urodzenia martwego płodu, które według niektórych badań naukowych może być nawet 2,3 razy wyższe.

Jednak badania nad ryzykiem, jakie może stwarzać używanie marihuany dla niemowląt, nie mają solidnych podstaw, ponieważ do tej pory nie przeprowadzono badań, które określiłyby, czy narażenie na THC podczas karmienia piersią jest związane z jakimikolwiek późniejszymi skutkami ubocznymi w życiu dziecka. Jednak biorąc pod uwagę możliwość negatywnego wpływu marihuany na rozwijający się mózg, położnicy i ginekolodzy generalnie zalecają kobietom, aby nie używać marihuany podczas próby zajścia w ciążę, podczas ciąży lub podczas karmienia piersią.

Wniosek

Opisane powyżej długoterminowe skutki uboczne opierają się na badaniach naukowych, a większość z nich wiąże się z długoterminowym spożyciem, często nadmiernym, lub gdy stosowanie rozpoczęto w okresie dojrzewania. Ze względu na swój status prawny nie przeprowadzono wystarczających badań naukowych nad konopiami indyjskimi, aby dokładniej wyjaśnić konsekwencje wynikające z ich używania. Chociaż prawdą jest, że konopie indyjskie mają niezliczoną ilość właściwości medycznych, zalecamy umiarkowane stosowanie i właściwą dawkę, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia jakichkolwiek negatywnych skutków zdrowotnych.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz